JNTUK B.Tech 1-1 Results, December 2016

0
52
Result Name JNTUK B.Tech 1-1 Sem Regular / Supply Exam Results, Dec 2016
JNTUK 1-1 Results: JNTUK B.Tech 1-1 Sem (R16) Regular Exam Results, Dec 2016 

JNTUK B.Tech 1-1 Sem (R13) Supply Exam Results, Dec 2016 

JNTUK B.Tech 1-1 Sem (R10) Supply Exam Results, Dec 2016